Spring feelings - vårkänslor!

For English translation scroll further down. 

Det är galet att säga "vi har varit öppna i mer än sex månader", men det är något som hände - vi har passerat den magiska sex månaders gränsen och nu siktar vi på en vår/sommar med magiska nyheter! Tack vare alla ni som stöttat vårat företag har vi möjligheten att utveckla nya produkter och låta vårt företag växa för varje dag! Tusen tack! 

Under våren kommer vi fortsätta att utveckla vårt nuvarande sortiment som ni gett så mycket kärlek, men vi kommer även sikta på att fortsätta vårt mål med att varje vecka släppa nya produkter.

Redan nu kan vi avslöja att vi påbörjat produktionen av våra egna pallar, fotpallar och bänkar. En ny gren av To Decay familjens olika objekt som kommer flytta in i vår butik under de nästkommande veckorna. 

Vi ser fram emot att leverera produkter av högsta kvalitet, där glädjen till skapandet får lysa igenom och ge er något unikt och värt att älska.

I dagarna har vi kanske något helt galet att annonsera till er: så skicka era bästa feelings vår väg, så kanske vi ror iland något som kommer göra kvarteret Knäppingsborg än mer magiskt! 

Vi ser fram emot våren och vi hoppas ni gör det med! 

Xx

Andy med team to decay

-------------------------------

English


It's crazy to say, "we've been open for more than six months", but it happened - we have crossed the magic six-month mark, and now we are aiming for a spring/summer with magical news! Thanks to all of you who have supported our company, we have the opportunity to develop new products and let our small business grow every day! Thousand thanks!

In the spring, we will continue to develop our current range, which you have given so much love to, but we will also aim to continue our goal of releasing new products every week.

We can already reveal that we have started producing stools, footstools, and benches. In addition, a new collection of the To Decay family's various items will move into our store in the coming weeks.

We look forward to continuing to deliver the highest quality products where the joy of creation can shine through and give you something unique and worth loving.

In the next couple of days, we may have something completely crazy to announce to you: send your best of luck feelings our way, then maybe we will land something that will make the neighbourhood Knäppingsborg even more magical!

We look forward to spring, and we hope you do too!

Xx

Andy with the team to decay

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Shop now