(For English, read further down)

To Decay Store

Kulturnatten 2021 blir vår första Kulturnatt och på fredagen öppnar vi för första gången upp vårat Galleri. Vi kommer tillsammans med konstnären Petra Loh visa verken ‘Short Stories’, en utställning ni verkligen inte får missa! Vi har även inlett ett samarbete med Noaks Ark som driver frågan kring HIV.

Vi har tagit fram en nyckelring samt mindre staty - ‘Ge HIV fingret’ som vi kommer att säljas i butiken, vinsten går oavkortat till välgörenhet.

Vi ser ser fram emot att få välkomna er till vår butik och galleri! 

Butiken är öppen extra länge: 
- Fredag: 10:00 - 22:00
- Lördag: 10:00 - 22:00

/Andy, David och Wibke (to decay)

 

To Decay Gallery

"Jag målar. Bilder. Stillbilder. Berättelser om världen runt omkring mig. Färger, former, rörelser, rum mönster, flyktiga ögonblick som jag fångar med penna, pensel och färg. Överallt ser jag nånting som vill målas och medan jag målar blir bilden sin egen berättelse tills den säger att den är klar." - Petra Loh

To Decay ställer ut måleri av Petra Loh i vårt egna galleri.

Galleriet är öppet: 
- Fredag: 10:00 - 22:00 (Petra Loh är på plats från 16:00)
- Lördag: 10:00 - 22:00

Konstverken hänger även kvar i vårt Galleri som har samma öppettider som butiken. 

Petra Loh Short Stories

Noaks Ark - Ge HIV fingret 

Dödsdomen GRID har blivit HIV, en behandlingsbar kronisk sjukdom. Vi visar en utställning som ger en tillbakablick till hur det var när aids upptäcktes och hur

stigmat och fördomar uppkom som finns kvar än idag.

To Decay välkomnar Noaks Ark och deras viktiga arbete kring HIV frågan, både i butik samt skyltfönster. 

https://noaksark.org/ostergotland/

Utställningens öppettider: 
- Fredag: 10:00 - 22:00 (Noaks Ark är på plats under dagen)
- Lördag: 10:00 - 22:00

 Noaks Ark

 

English
To Decay Store
Culture Night 2021 will be our first Culture Night, and on Friday, we will open our Gallery for the first time. Together with the artist Petra Loh, we will show 'Short Stories, an exhibition you really must not miss! We have also started a collaboration with Noaks Ark, which drives the issue of HIV.

We have produced a keychain and a miniature statue - 'Ett stick i fingret' which we will sell in the store, the profit goes in full to charity.

We look forward to welcoming you to our store and Gallery!

The store is open:
- Friday: 10:00 - 22:00
- Saturday: 10:00 - 22:00

/ Andy, David and Wibke (to decay)


To Decay Gallery

"I paint. Pictures. Still pictures. Stories about the world around me. Colours, shapes, movements, room patterns, fleeting moments that I capture with pencil, brush and paint. Everywhere I see something that wants to be painted, and while I paint, the picture becomes its own story until it says it's done." - Petra Loh.

To Decay exhibits paintings by Petra Loh in our Gallery.

The Gallery is open:
- Friday: 10:00 - 22:00 (Petra Loh is on-site from 16:00)
- Saturday: 10:00 - 22:00

The works of art also remain in our Gallery, which has the same opening hours as the store.

Noass ark
The death sentence GRID has become HIV, a treatable chronic disease. We show an exhibition that looks back at what it was like when AIDS was discovered and how the stigma and prejudices still exist today.

To Decay welcomes Noaks Ark and their essential work on HIV, both in-store and shop windows.

Exhibition opening hours:
- Friday: 10:00 - 22:00 (Noah's Ark is in place during the day)
- Saturday: 10:00 - 22:00